គម្រោងសំខាន់ៗ - Shijiazhuang Ruite Pump Co., Ltd.
list_banner

គម្រោងសំខាន់ៗ

tailing transfer បូម slurry
Taillings ផ្ទេរបូម slurry
tailing transfer ការជីកយករ៉ែ slurrypump
slurryp ump នៅក្រោមទឹក
ម៉ាស៊ីនបូមផ្ទេរសារធាតុរ៉ែកណ្តាល
FGD
គេហទំព័រកម្មវិធីបូម FGD
កម្មវិធីបូមបញ្ឈរ
P1020726